Prof.Dr.    Necati YENİCE ( Dekan Vekili)
Yrd.Doç.Dr.  Mustafa GÜLER (Dekan Yrd.)
   
Yrd.Doç.Dr.  Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL
Öğr. Gör.  Mehmet Hakan BİTMEZ
   
Arş. Görevlisi  Çiğdem ERDAL
Arş. Görevlisi  Yeliz SELVİ
Arş. Görevlisi  Mehmet Kemal İÇDEN
Arş. Görevlisi  Yahya AYDIN
Arş. Görevlisi  Merve İLHAN
Arş. Görevlisi  Semra KILIÇ