1. Resim Bölümü         :  Resim Anasanat Dalı
 2. Heykel Bölümü        : Heykel Anasanat Dalı
 3. Grafik Bölümü         : Grafik Anasanat Dalı
 4. Sinema- Tv Bölümü : Sinema- Tv Anasanat Dalı
 5. Fotoğraf Bölümü      : Fotoğraf Anasanat Dalı
 6. Seramik Bölümü      :a) Seramik Anasanat Dalı b) Cam Anasanat Dalı
 7. Sahne ,Dekor ve Kostüm Bölümü : Tiyatro Anasanat Dalı
 8. Mimarlık Bölümü   : Mimarlık Anasanat Dalı
 9. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü : İç Mimarlık ve Çevre          Tasarımı Anasanat Dalı
 10. Moda ve Tekstil Tasarımı : Moda ve Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı
 11. Temel Eğitim Bölümü  : Temel Eğitim Anasanat Dalı
 12. Müzik Bölümü   :
            Kompozisyon Anasanat Dalı
                  2)Solo Şarkı-Şan Anasanat Dalı
                  3) Yaylı Sazler
                  4) Piyano ve Arp
                 5) Üflemeli Sazlar
                6) Müzikoloji
13.Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü   :
 1. Eski Yazı Anasanat Dalı
 2. Tezhip, Ebru, ve Minyatür Anasanat Dalı
 3. Cilt Anasanat Dalı
 4. Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı
Halı,Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı