Adı  Soyadı    :Halil Orhan ASLAN
Görevi            :Fakülte Sekreteri V.
Telefon           :0414 318 3221  

Adı Soyadı   :Fikret DİKTAŞ
Görevi          :Personel Yazı İşleri, Mutemet, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Telefon         :0414 318 1746 

 

 Adı Soyadı    :Mustafa ÇELEBİ
 Görevi           :Öğrenci İşleri, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
 Telefon          :0414 318 1941

BOLOGNA