Adı  Soyadı    :Ali Riza ELİHOŞ
Görevi            :Fakülte Sekreteri
Telefon           :0414 318 3221  

Adı Soyadı   :Fikret DİKTAŞ
Görevi          :Personel Yazı İşleri, Mutemet, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Telefon         :0414 318 1746 

 

 Adı Soyadı    :Remzi TETİK
 Görevi           :Öğrenci İşleri, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
 Telefon          :0414 318 1941

BOLOGNA