Mimarlık Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç Dr.  Mustafa GÜLER 1777 mustafaguler@harran.edu.tr
2 Dr.Öğr. Üyesi   Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL 1763 kyuksel@harran.edu.tr
3 Dr.Öğr.
Üyesi
İbrahim YENİGÜN 1781 ibrahimyenigun@harran.edu.tr
4 Öğretim Görevlisi Sevilay AKALP 1773 sevilayakalp@harran.edu.tr
5 Öğretim Görevlisi Burcu KOCAMAN AKELÇİ 1774 burcukocaman@harran.edu.tr
6 Öğretim Görevlisi Şeyda GAYBERİ --- seydagayberi@harran.edu.tr
7 Öğretim Görevlisi Sümeyra  ÇİFTÇİ --- sumeyra.ciftci@harran.edu.tr
8 Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU  --- hatipogluhalil@harran.edu.tr
9 Araştırma Görevlisi Nazelin PİŞKİN   --- nazelinpiskin@gmail.com
10 Araştırma Görevlisi Yahya MELİKOĞLU   1799 ymelikoglu2@gmail.com
                                                                     
                                                                 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç.Dr. Devrim ÖZKAN 1467 ozkandev@hotmail.com
2 Dr.Öğr. Üyesi  Çiğdem ERDAL 1467 cigdem.erdall@outlook.com
3 Dr. Öğr.
Üyesi
 Ebru OKUTAN AKALIN 1467 ebruokutan@yahoo.com
4 Araştırma Görevlisi Orhan SEZGİN 1467 orhan_oli_sezgin@hotmail.com


                                                                                      Resim Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç.Dr.   Yeliz  SELVİ GÖLPUNAR 1746 yelizselvi83@hotmail.com
2 Dr.Öğr. Üyesi  M.Kemal İÇDEN 2908 kemalicden@harran.edu.tr

 
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 TANITIM FİLMİ

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI