Dekan : Prof.Dr. Mehmet ÖNAL  (Dekan Vekili)
Dekan Yardımcısı  Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER
Mimarlık Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Mustafa GÜLER
Sinema-Tv Bölüm Başkanı  Dr. Öğretim Üyesi  Armağan GÜNEŞ
Resim Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Yeliz SELVİ
Fakülte Sekreteri V. : : Halil Orhan ASLAN
İdari Personel  : : Fikret DİKTAŞ ( Memur)
  : Mustafa ÇELEBİ ( Memur)
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan   :    Prof. Dr.  : Mehmet ÖNAL Dekan V.

Üyeler    :                                                                                                        
Prof. Dr.    Bürhan AKPUNAR                       Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                                  Prof. Dr. Murat DEMİR
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR                           Doç. Dr. Hatice Kübra KUZUCANLI                  Doç. Dr. Mustafa GÜLER

Raportör:  Halil Orhan ASLAN  Fakülte Sekreteri V.

BOLOGNA