Dekan V. :
 Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA
Dekan Yardımcısı:  Doç. Dr. Mustafa GÜLER
Mimarlık Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Mustafa GÜLER
Sinema-Tv Bölüm Başkanı:  Dr. Öğretim Üyesi  Armağan GÜNEŞ
Resim Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Yeliz SELVİ
Fakülte Sekreteri V. :  Halil Orhan ASLAN
İdari Personel :  Fikret DİKTAŞ ( Memur)
   Mustafa ÇELEBİ ( Memur)
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan   :    Prof. Dr.  : Ömer Faruk Kaya Dekan V.

Üyeler    :                                                                                                        
Prof. Dr.    Bürhan AKPUNAR                       Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                                  Prof. Dr. Murat DEMİR
Doç. Dr. Mustafa GÜLER                               Doç. Dr. Yeliz SELVİ                                          Dr.Öğr.Üye.F.Şebnem KULOĞLU

Raportör:  Halil Orhan ASLAN  Fakülte Sekreteri V.