Dekan : Prof.Dr. Recep ÇİĞDEM  (Dekan Vekili)
Dekan Yardımcısı : Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER
Mimarlık Bölüm Başkanı  Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER
Sinema-Tv Bölüm Başkanı  Dr. Öğretim Üyesi  Armağan GÜNEŞ
Fakülte Sekreteri : : Ali Riza ELİHOŞ
İdari Personel  : : Fikret DİKTAŞ ( Memur)
  : Remzi TETİK ( Bilg. İşletmeni)
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan   :    Prof. Dr.  : Recep ÇİĞDEM Dekan V.

Üyeler    :                                                                                                        
Prof. Dr.    Bürhan AKPUNAR                       Prof. Dr. Abdullah ÇELİK                                  Prof. Dr. Murat DEMİR
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR                           Doç. Dr. Hatice Kübra KUZUCANLI                  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLER

Raportör: Ali Riza ELİHOŞ   Fakülte Sekreteri

BOLOGNA