Dekan V.
   Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN
Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Emine TEKER
Mimarlık Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Mustafa GÜLER
Sinema-Tv Bölüm Başkanı:  Dr. Öğretim Üyesi  Armağan GÜNEŞ
Resim Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Yeliz SELVİ
Fakülte Sekreteri V. :  Halil Orhan ASLAN
İdari Personel :  Ahmet KARATAŞ (Şef)
   Mustafa ÇELEBİ ( Memur)
 Fikret DİKTAŞ ( Memur)
Fakülte Yönetim Kurulu
Başkan   :    Prof. Dr.  Oğuz Ozan BİLEN:  Dekan V.

Üyeler    :                                                                                                        
Prof. Dr.Bürhan AKPUNAR                       Prof. Dr. Mehmet ÖNAL                               Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR
Doç. Dr.Mustafa GÜLER                           Doç. Dr. Yeliz SELVİ                                        Dr.Öğr.Üye.F.Şebnem KULOĞLU

Raportör:  Halil Orhan ASLAN  Fakülte Sekreteri V.