Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 19.06.2007 tarihli yazıları üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30.Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 26.06.2007 tarihli ve 2007/12400 sayılı kararı ile kurulmuş olup bu karar, 29.07.2007 Tarihli ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
          Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde 13 bölüm ve bu bölümlere bağlı olarak da 23 Anasanat dalı kurulması Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 16.01.2008 tarihli 2008/02/03-a sayılı kararı ile kabul edilmiş, bu karar 30.01.2008 tarihli ve 326-557 sayılı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığının yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmiş, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. ve 16. Maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesi istenilmiştir. Üniversitemiz Rektörlüğünün bu teklifinin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.04.2008 tarihli toplantısında incelendiği ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca  uygun görüldüğü Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığının 23.05.2008 tarihli ve 1816- 13374 sayılı yazıları ile Üniversitemiz Rektörlüğüne bildirilmiştir.
 
 Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde kurulan bölümlerimiz şunlardır.
 
1-Resim Bölümü
2-Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,
3-Seramik Bölümü
4-Grafik Bölümü
5-Sahne, Dekor ve Kostüm Bölümü
6-Sinema -TV Bölümü
7- Fotoğraf Bölümü
8-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
9-Mimarlık Bölümü
10-Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

 
  Yukarıda belirtilen 10 bölüm ile bu bölümlere bağlı olarak 15 Anasanat Dalının  kurulması bilgisi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığınca 30.06.2008 tarihli ve 2197-3723 sayılı yazı ile Dekanlığımıza bildirilmiştir.

 

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI