Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi Dekan Prof.Dr.Nihat DENEK
Birim Akademik Kalite Elçisi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi M.Kemal İÇDEN
Birim İdari Kalite Elçisi Fakülte Sekreteri Ahmet KARATAŞ

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI