Mimarlık Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç Dr.  Mustafa GÜLER ---- mustafaguler@harran.edu.tr
2 Dr.Öğr. Üyesi   Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL 2908 kyuksel@harran.edu.tr
3 Dr.Öğr.
Üyesi
İbrahim YENİGÜN 1813 ibrahimyenigun@harran.edu.tr
4 Öğretim Görevlisi Sevilay AKALP 1830 sevilayakalp@harran.edu.tr
5 Öğretim Görevlisi Burcu KOCAMAN AKELÇİ 1827 burcukocaman@harran.edu.tr
6 Öğretim Görevlisi Şeyda GAYBERİ 1771 seydagayberi@harran.edu.tr
7 Öğretim Görevlisi Sümeyra  ÇİFTÇİ 1771 sumeyra.ciftci@harran.edu.tr
8 Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU 2954 hatipogluhalil@harran.edu.tr
9 Araştırma Görevlisi Nazelin PİŞKİN 1830 nazelinpiskin@gmail.com
10 Araştırma Görevlisi Yahya MELİKOĞLU 2954 ymelikoglu2@gmail.com
                                                                     
                                                                 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç.Dr. İbrahim Halil YAŞAR 1018 i.halilyasar@harran.edu.tr
2 Dr.Öğr. Üyesi  Çiğdem ERDAL 2955 cigdem.erdall@outlook.com
3 Dr. Öğr.
Üyesi
 Ebru OKUTAN AKALIN 1446 ebruokutan@yahoo.com
4 Öğr.Gör Pelin GÜNGÖR ŞERBETÇİ 1827 pelinserbetci@harran.edu.tr
5 Araştırma Görevlisi Orhan SEZGİN ----- orhan_oli_sezgin@hotmail.com


                                                                                      Resim Bölümü
No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
1 Doç.Dr.   Yeliz  SELVİ GÖLPUNAR 2508 yelizselvi83@hotmail.com
2 Dr.Öğr. Üyesi  M.Kemal İÇDEN 2908 kemalicden@harran.edu.tr
3 Öğr. Gör. M. Hakan BİTMEZ 2908 hakanbitmez@harran.edu.tr

 
 

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI