No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
                                                                              Mimarlık Bölümü
1 Doç Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa GÜLER 1777 mustafaguler@harran.edu.tr
2 Dr. Öğretim Üyesi   Fatma Şebnem KULOĞLU YÜKSEL 1763 kyuksel@harran.edu.tr
3   Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim YENİGÜN 1781 ibrahimyenigun@harran.edu.tr
4 Öğretim Görevlisi Sevilay AKALP   1773 sevilayakalp@harran.edu.tr
5 Öğretim Görevlisi Burcu KOCAMAN AKELÇİ 1774 burcukocaman@harran.edu.tr
6 Araştırma Görevlisi Ayça Nilüfer ÇALIKUŞU 1766 nilufer@harran.edu.tr
7 Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU  --- hatipogluhalil@harran.edu.tr
8 Araştırma Görevlisi Minel Ahu KARA  --- minelahukara@gmail.com
9 Araştırma Görevlisi Nazelin PİŞKİN   --- nazelinpiskin@gmail.com
10 Araştırma Görevlisi Yahya MELİKOĞLU   1799 ymelikoglu2@gmail.com