Birim Kalite Komisyonu
 
Görev Unvan İsim
Birim Kalite Yöneticisi     Dekan Prof. Dr. Nihat DENEK
Birim Akademik Kalite Elçisi Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal İÇDEN
Birim İdari Kalite Elçisi Fakülte Sekreteri Ahmet KARATAŞ
Mimarlık Bölümü Kalite Yöneticisi  Doçent Doktor Mustafa GÜLER
Mimarlık Bölümü Kalite Elçisi  Araştırma Görevlisi Halil HATİPOĞLU
Radyo, TV ve Sinema Kalite Yöneticisi  Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem ERDAL
Radyo, TV ve Sinema Bölümü Kalite Elçisi Araştırma Görevlisi Orhan SEZGİN
Resim Bölümü Kalite Yöneticisi Doktor Öğretim Üyesi M. Kemal İÇDEN
Resim Bölümü Kalite Elçisi Doktor Öğretim Üyesi M. Kemal İÇDEN
 
                        
 
 

 

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI