Yükseköğretim Kurulu'nun 07.09.2023 tarihli ve 60024 sayılı yazısı gereğince, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelerde kayıtlı tüm öğrenciler için;

- Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve LisansDüzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi TransferiYapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,

- Yukarıda belirtilen madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine,

- Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda özel öğrencilik hakkından yararlanmak isteyen  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde kayıtlı bütün bölümlerin öğrencilerinin aşağıda yer alan dilekçe ve ekteki belgeler ile birlikte 22 Eylül 2023 mesai bitimine kadar (16-17 Eylül 2023 tarihlerinde mesai olmadığı için hafta sonu başvuru alınmamaktadır) fakültemize şahsen (yüz yüze) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sadece Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini özel öğrenci olarak almak isteyenlerin başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Sorumlu olduğu sınıfın güz ve bahar yarıyılı tüm derslerini yüz yüze eğitimle özel öğrenci olarak almak isteyenlerin başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Önemli Not: Fakültemizde aktif bölümü bulunmayan öğrenciler sadece Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 dersleri için özel öğrenci başvurusu yapabilirler. Tüm dersler için özel öğrenci başvurusu yapamazlar.

BOLOGNA

  

MEZUN PORTALI