Adı  Soyadı    :Halil Orhan ASLAN
Görevi            :Fakülte Sekreteri V. 
E-Posta          :oaslan@harran.edu.tr
Telefon           :0414 318 1770 Adı  Soyadı    :Ahmet KARATAŞ
Unvanı           :Şef
Görevi            :Personel Yazı İşleri
E-Posta          :akaratas@harran.edu.tr
Telefon           :0414 318 1769 


 

Adı Soyadı   :Fikret DİKTAŞ
Unvanı          :Bilgisayar İşletmeni
Görevi          :Mutemet, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
E-Posta        :fdiktas@harran.edu.tr
Telefon         :0414 318 2902 

 

Adı Soyadı    :Mustafa ÇELEBİ
Unvanı           :Bilgisayar İşletmeni
Görevi           :Öğrenci İşleri
E-Posta         :mustafacelebi@harran.edu.tr
Telefon          :0414 318 1862